A genuine car travels

Tour Package 1 : Dwaraka Tirumala 

    Innova         --       Rs.3,800/-

 Tavera           --       Rs.3,600/-

Etios/Indigo   --       Rs.3,000/-


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Package 2 : Penuganchiprolu 

    Innova         --       Rs.3,200/-

 Tavera           --       Rs.3,000/-

Etios/Indigo   --       Rs.2,400/- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour Package 3 : Pancharamalu

  Amararama (Amaravathi),
  Somarama (Bhimavaram),
Ksheerarama (Palakollu),
       Draksharama (Draksharamam),
Kumararama (samarlakota)
 

    Innova         --       Rs.8,600/-

 Tavera           --       Rs.7,950/-

Etios/Indigo   --       Rs.6,900/-


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour Package 4 :Tirupathi 

    Innova         --       Rs.11,300/-

 Tavera           --       Rs.10,500/-

Etios/Indigo   --       Rs.9,400/-


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour Package 5 :Srisailam 

    Innova         --       Rs.6,600/-

 Tavera           --       Rs.6,100/-

Etios/Indigo   --       Rs.5,200/-


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour Package 6 : Annavaram 

    Innova         --       Rs.8,000/-

 Tavera           --       Rs.7,500/-

Etios/Indigo   --       Rs.6,400/-


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour Package 7 : Durga Temple(Vijayawada)    6hours  

 Kakani Siva Temple,
                                Panakala Swamy Temple(Mangalagiri),
                       Kanaka Durga Temple(Vijayawada)
 

    Innova         --       Rs.1,800/-

 Tavera           --       Rs.1,500/-

Etios/Indigo   --       Rs.1,100/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour Package 8 : Suryalanka Beach 

    Innova         --       Rs.2,800/-

 Tavera           --       Rs.2,500/-

Etios/Indigo   --       Rs.1,700/-


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Package 9 :

 Airport:Shamshabad(Hyderabad) 

    Innova         --       Rs.8,000/-

 Tavera           --       Rs.7,400/-

Etios/Indigo   --       Rs.6,400/-
Gannavaram Airport:  

    Innova         --       Rs.1,900/-

 Tavera           --       Rs.1,800/-

Etios/Indigo   --       Rs.1,300/-


 
Our Details

MS Car Travels
GUJJANAGUNDLA CENTRE
Beside of Walking Track
Guntur, Andhrapradesh
Phone:9948056607,9160328687,
            9949852539.
Mail: kanthipriya9797@gmail.com

Consultation